Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Over ons

TrueCare is een zorginstelling gericht op het aanbieden van een professioneel zorgaanbod, aan de hand van uw specifieke behoefte(n) en hulpvraag. U bent van harte welkom, ongeacht uw geslacht, afkomst, religie of levensvisie. Wij zijn actief in Den Helder, Schagen, Haarlem, Alkmaar, IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk, Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn. Wilt u zo lang als gewenst zelfstandig thuis blijven wonen? Met TrueCare is dit mogelijk!

  • Missie

Goede zorg leveren die past bij de wensen van de cliënt. Door goed naar de behoeftes te luisteren van de cliënt en de familie begrijpen wij goed wat de nodige zorg is. Hierdoor bieden wij op maat zorg aan zodat de cliënt en familie een beter leven kunnen leiden. Wij hebben de kracht om goed om te gaan met de sociaal culturele achtergronden van onze cliënten. Wij proberen dan ook ondersteuning te geven in zelfde taal voor mensen die een taalbarrière hebben.

  • Visie

Ieder mens is anders, hierdoor is de behoefte van ieder cliënt ook anders. Ieder cliënt heeft recht op een persoonlijke maatzorg. Wij gaan ervan uit wat jij wél kan. Een zo goed mogelijk leven. Elke dag zo goed mogelijk.

  • Kernwaarde

1. Kwaliteit - Iedereen heeft recht op een kwalitatief goede zorg.

2. Maatwerk en laagdrempelig - Hulp op maat bieden en de barrière zo laag mogelijk houden voor de mensen die het écht nodig hebben.

3. Multicultureel - Onze samenleving veranderd. Soms is het handig om hulp in eigen taal te krijgen van mensen die de sociaal culturele verschillen goed kunnen begrijpen.

4. Kleinschalig en persoonlijk - Persoonlijke ondersteuning waarbij er ook tijd gemaakt wordt voor de cliënt. Meerwaarde bieden door een goed luisterend oor te zijn en dit ook om te zetten naar acties.