Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Mantelzorg

Mantelzorg en vrijwilligers

In Nederland zorgen zo´n 2,6 miljoen mantelzorgers voor een naaste. Zij worden in de samenleving gezien als de pijlers van de gezondheidszorg. De druk op mantelzorgers neemt door de bezuinigingen in de professionele zorg en de steeds ouder wordende bevolking (vergrijzing) alleen maar toe.

Directzorg ziet het als haar taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid, om in het kader van ‘verantwoorde zorg’ de samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers  en andere naasten te bevorderen.

Directzorg levert een belangrijke bijdrage zodat de mantelzorger de rol op een prettige manier kan blijven vervullen. De mantelzorger wordt betrokken bij de zorg met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis verzorgd kan worden.

Concreet betekent dit dat onze medewerkers geschoold worden om risico's van overbelasting bij mantelzorgers te herkennen en hen te wijzen op de mogelijkheden van o.a. respijtzorg. De samenwerking met de mantelzorg is een belangrijk onderdeel van het zorgleefplan.

Meer informatie over ondersteuning bij mantelzorg vindt u op http://www.mezzo.nl (landelijke vereniging mantelzorg)