Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bij TrueCare behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van TrueCare moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn:

Recht op informatie

De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.