Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Klachten

TrueCare Zorg is lid van het Klachtenportaal Zorg onder lidmaatschapnummer: 18577.

Wilt u een klacht indienen? Neem dan de volgende stappen:

Bespreek de onvrede of klacht eerst met ons. Dit kan per mail naar info@truecarezorg.nl. Mocht u toch uw klacht bij een derde partij willen indienen, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.