Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Collection: Groeps begeleiding

0 diensten

Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding gaat het vooral om dagstructurering en het voorkomen van (crisis)opname. Bij veel mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

Het is gericht op: 

  • activering;
  • beweging;
  • leren omgaan met dementie;
  • contacten;
  • een zinvolle invulling van de dag;
  • voorkomen van vereenzaming;
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat.
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger