Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Collection: Individueel begeleiding

0 diensten
Individuele (intensieve) begeleiding
  1. Het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven
  2. De participatie in de samenleving van personen met een beperking of met chronische psychische, psychosociale of psychiatrische problemen

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij  het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden handelingen, toezicht en interventies op­ en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Voorbeelden van begeleiding

  • bij het boodschappen doen
  • bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
  • om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
  • om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • bij het contact zoeken met mensen in de omgeving